Rada Gminy informuje, że w dniu 09 kwietnia 2019 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.

 

Porządek obrad:

1.       Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.       Sieć szkół i obwody szkolne w świetle konieczności podjęcia uchwały obowiązującej od 1 września 2019 roku.

3.       Możliwość uruchomienia klas dwujęzycznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dopiewo.

4.       Bieżące informacje nt. rekrutacji do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2019/2020 na terenie Gminy Dopiewo.