Rada Gminy informuję, że w dniu 15 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Porządek obrad:

 

1.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

2.       Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2018r.