Rada Gminy informuje, że w dniu 08 kwietnia 2019 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

 

Porządek obrad:

1.       Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.       Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2018.