Rada Gminy informuję, że w dniu 1 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.

 

Porządek obrad:

 

1.       Wizja lokalna w terenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp terenu w miejscowości Palędzie, w rejonie ulicy Leśnej, działki nr ewid. 43/1, 70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8, 70/9, 70/10, 70/11, 70/12, 70/13, 71, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 73/5, 74, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5, 75/6, 75/7, 76, 77, 78, 79, 80, 81 oraz części działki nr ewid. 43/2, przyjętego uchwałą Nr XII/164/15 z dnia 26.10.2015 r. – godz. 15.00

2.       Wizja lokalna w terenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp w Zakrzewie, dla działek o nr ewid. 212/3 i 213 – około godz. 15.45.

 

Powrót do Urzędu Gminy, około godz. 16.30.

 

3.       Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji

4.       Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp w Gołuskach w rejonie ul. Kukułczej, dla działek o nr ewid. 18/1 i 18/2.

5.       Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp w Dopiewie, w rejonie ul. Pogodnej, dla działki o nr 140/7.