Załącznik Nr 3    Wykaz inwestycji przyjętych do realizacji w 2004r.