Rada Gminy informuje, że w dniu 11 marca 2019 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

 

Porządek obrad:

1.       Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.       Wniosek w sprawie przekazania działki nr ewid. 742/27 w Dopiewie na rzecz Spółki Wodnej w Dopiewie.

3.       Omówienie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLV/390/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.