W sprawie:
wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

Załącznik: wykaz wydatków budżetowych gminy Dopiewo na 2004r., które nie wygasają z upływem roku podatkowego.


Data uchwały:
2004-12-29

Numer uchwały:
XXXIII/274/04

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia