W sprawie:
uchylenia Uchwały Nr XXV/214/04 Rady Gminy z dnia 31 maja 2004r., dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Dopiewie

Data uchwały:
2004-12-29

Numer uchwały:
XXXIII/275/04

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia