OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.5.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków szeregowych, zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, na mieszkania chronione, na terenie działek o nr ewid. 284/11, 284/12, 284/13, 284/14, 284/15, 284/16, 284/17 obręb Trzcielin,  gmina Dopiewo