Załącznik Nr 6    Limity wydatkowane na wieloletnie programy inwestycyjne