Rada Gminy informuje, że w dniu 13 lutego 2019 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.

 

Porządek obrad:

 

 1.       Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.       Analiza funkcjonowania obiektów kulturalnych na terenie Gminy Dopiewo.

3.       Kontynuacja dyskusji nt. uchwały dotyczącej sieci szkół i obwodów szkolnych oraz uchwały dotyczącej sieci przedszkoli w świetle konieczności ich podjęcia na okres od 1 września 2019 roku.

4.       Nowe regulacje w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.