Załącznik Nr 4    Wykaz inwestycji przyjętych do realizacji w 2004r.