Załącznik nr 3    Przychody i rozchody zw. z finansowaniem deficytu budżetowego