Rada Gminy informuje, że w dniu 11 lutego 2019 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

 

Porządek obrad:

1.      Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.      Spotkanie z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie w Gminie Dopiewo.