Rada Gminy informuje, że w dniu 15 stycznia 2019 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.

 

Porządek obrad:

1.       Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.       Wypracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok.

3.       Sieć szkół i obwody szkolne w świetle konieczności podjęcia uchwały obowiązującej od 1 września 2019 roku.

4.       Informacje nt. rekrutacji do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2019/2020 na terenie Gminy Dopiewo.