W sprawie:
ustalenia planu pracy Rady Gminy Dopiewo na rok 2005

Data uchwały:
2005-01-31

Numer uchwały:
XXXIV/282/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia