W sprawie:
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, rejon ul. Malwowej i ul. Poznańskiej, działki nr 292/67, 292/69, 292/70, 292/71

Data uchwały:
2005-01-31

Numer uchwały:
XXXIV/287/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia