W dniu 18.12.2017 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął trzy tzw. uchwały antysmogowe dla Poznania, Kalisza i pozostałej części województwa wielkopolskiego. Uchwały te wprowadzają ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Ww. uchwały zakładają m. in. wprowadzenie od 1 maja 2018 r. zakazu stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto, wprowadzone zostały ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i pieców. Podjęte uchwały stanowią akt prawa miejscowego.

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod adresem: https://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_powietrze_kampania-antysmogowa.