Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1/  szczególne korzystanie z wód – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, za pomocą projektowanego systemu skrzynek rozsączających, na działce nr ewid. 99/47 obręb 0004 Dąbrówka, gmina Dopiewo;

2/ budowę urządzenia wodnego – systemu skrzynek rozsączających, na działce nr ewid. 99/47 obręb 0004 Dąbrówka, gmina Dopiewo.