Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2017r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego (znak IR-III.7821.8.2017.4) uchylającej częściowo decyzję Starosty Poznańskiego Nr 9/2017 z dnia 10.03.2017 r. (znak WD.6740.55.2016.EK) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej 2401P, skrzyżowanie ulic: Poznańskiej, Kolejowej i Polnej we wsi Skórzewo, gmina Dopiewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie, i orzekającej w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymującej zaskarżoną decyzję w mocy