Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa informujące o przekazaniu do WSA w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 kwietnia 2017r., znak: DLI.I.6621.190.2016.SG.8, utrzymującą w mocy decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r., znak: DLI.II.6621.137.2015.DB.15, odmawiającą uchylenia ostatecznej decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 lipca 2015r., znak: DOII-II-ło-772-117-1399/14/15, uchylającej w części i w tym zakresie odmawiającej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2014r., znak: IR-III.7820.21.2013.3, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi krajowej nr S5 (droga klasy ekspresowej) na odcinku Poznań (istniejący węzeł „Poznań Zachód” na autostradzie A2) – Wronczyn (projektowany węzeł „Mosina”) od km 1+605 do km 17+480, realizowanej pn. „Budowa drogi S5 Poznań (A2 węzeł „Poznań Zachód” – d. „Głuchowo”) – Wrocław (A8 węzeł „Widawa”), odcinek Poznań (Węzeł „Poznań Zachów” – d. „Głuchowo”) – Wronczyn (Węzeł „Mosina” – d. „Wronczyn”)