Wójt Gminy Dopiewo: dr Paweł Przepióra
Zastępca Wójta Gminy Dopiewo: Paweł Jazy  

Sekretarz: Małgorzata Wzgarda
Skarbnik: Małgorzata Mazurek
Przewodniczący Rady Gminy: Leszek Nowaczyk

 

Gmina Dopiewo
ul. Leśna 1c
62-070 Dopiewo
Telefon: 61 8148 331
Fax: 61 8148 092
nasza strona: www.dopiewo.pl
e-mail: urzad_gminy@dopiewo.pl

 

REGON 631258738
NIP 777-31-33-416

 

Poznański Bank Spółdzielczy w Poznaniu, Oddział w Dopiewie
numer konta
22 9043 1012 3012 0025 9105 0001

 

Godziny pracy
poniedziałek: 9.00 - 17.00

(Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 7:30 – 15:30)

wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

 

Godziny przyjęć Interesantów w sprawie wniosków i skarg
Wójt: wtorki w godzinach od 14.00 - 17.00 oraz  w czwartki w godzinach od 7.30 do 9.00

(podczas nieobecności Wójta dyżur pełni Zastępca Wójta lub Sekretarz)

Prosimy o uprzednie ustalenie terminu spotkania pod numerem telefonu 61 8148 213

Sekretarz: poniedziałek 13.00 - 15.00

 

Prosimy o uprzednie ustalenie terminu spotkania pod numerem telefonu 61 8148 213